Damm och sjörensning

Preistman_wc20_1

Vi har specialmaskiner för damm och sjörensning

Allt från små larvburna grävmaskiner med lågt marktryck till

Stora maskiner med lång räckvidd.

Vi har utfört rensning av hamninlopp samt rensning dammar , åar och kanaler.