Husgrunder Eksjö hus

Här är Peter k och Safet på gång med årets sista husgrund åt Österskogs bygg 

Adam kör matrial