Ny tillskott

Detta är vår senaste invenstering en Bobcat E 10 smidig i trånga utrymmen med  endast 71 cm bred i smalaste läget