Flytt till visingsö

Nu är det lastat för transport till visingsö 

För att göra våtmark åt länsstyrelsen