Start på visingsö 

Nu är maskinen på plats klar för börja schakta fågel damm åt länsstyrelsen i Ersta viken
Lars börjar med att dika ut vattnet