Asfaltering vid Bondstorpskola 

Sandahls asfalt börjar lägga skolgården