Uppackning husgrund Röttle Gränna

nu börjar Safet med uppackning av hus grund