Nytt projekt åt NB bygg

Nu skall vi börja att schakta för ett flerfamiljshus som NB bygg ska göra i egenregi ett nytt och roligt projekt att lösa tillsammans

Tackar NB bygg för förtroendet