Mycket sten i taberg

Efter ca 1 timmers knackning av Palle blev det en liten sten hög