Lite bredbands grävning

E10 gör bra jobb och lite skada i en trädgård