Skogsväg nybygge

Nu har vi börjat på vägbygge och vändplan åt Sveaskog

Mycket stubbar och stora stenar inte mycket grus