Flytt pc 130

Ja en eftermiddags flytt med Mathias på Hakarps från djupa skogen i Vrigstad till nytt projekt åt Sveaskog i Fägrida (uppfräschning väg och ca 50 utställnings platser till en skog mässa)