Väg renovering åt Sveaskog

Ja nu är vi ute och renovera vägar åt Sveaskog

Det behövs på vissa ställen