Nytt projekt med vatten och tryck avlopp Vireda By

Schakt för VA Vireda By ca 450 m ledningar till tre hushåll samt till Sjöbergs bilverkstad