Kontakta oss

Så här kommer du i kontakt med oss.

Lars Nordströms Entreprenad AB
Sturegatan 26
561 43 Huskvarna

Besöks och leveransadress:
Verkstad, lager och leveranser
Maden 3, 561 34 Huskvarna

Telefon:
Arbeten/Offerter: Peter, 070-330 79 39
Övrigt: 036-13 61 50
E-post: peter@lne.se

Ekonomi och faktura:
kontor@lne.se
faktura@lne.se